3 patents received in 2016 _ THANK YOU

Pardam is proud to announce granting of 3 patents in 2016!

Patent No. 305958

Method of preparation of polymer conductive nanofibrous material and polymer conductive nanofibrous material

Způsob přípravy polymerního vodivého nanovlákenného materiálu a polymerní vodivý nanovlákenný materiál

Patent No. 306204  (together with AV Brno and Masaryk University Brno)

Application of inorganic nanofibers for capture of compounds with phosphate group in their structure

Použití anorganických nanovláken pro záchyt sloučenin s fosfátovou skupinou ve své struktuře

Patent No. 306370 (together with University of Pardubice – funded by ALFA project)

Method of preparation of submicron fibers of amorphous silicon oxide, and submicron fibers of amorphous silicon oxide prepared thereof

Způsob přípravy submikronových vláken amorfního oxidu křemičitého, a submikronová vlákna amorfního oxidu křemičitého připravená tímto způsobem

Patenty 2016