4th patent granted!

Pardam is proud to announce the granting of another patent!

Patent No. 306773

Precursor fiber designated for preparation of silica fibers, the method of manufacture thereof, the method of modification thereof and application thereof

Prekurzorové vlákno určené pro přípravu křemíkových vláken, způsob jeho výroby, způsob jeho modifikace a jeho použití

 

306773